Vaaliteemani

Ihminen lähellä ihmistä

Liikunta 

 • liikunnan monipuoliset harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille, mahdollistetaan vähintään yksi harrastus kaikille 
 • arki – ja hyötyliikunta jokapäiväiseen elämään monipuolisesti kävellen, haravoiden, pyöräillen, juosten, uiden yksin tai yhdessä liikkuen
 • liikunta tuo hyvän olon tunteen
 • liikunta luo sosiaalista yhdessä oloa
 • liikunta auttaa jaksamaan opiskelu- ja työelämässä
 • ulkoile luonnossa hyödyntäen oman asuinalueesi vesistöt, ulkoliikuntapaikat ja viheralueet

Lue lisää täältä:

http://www.sport.fi/

https://www.suomenlatu.fi/

Yrittäjyys 

 • kannustetaan ja tuetaan henkilöitä, jotka ovat  yrittäjyyden valinneet omaksi työuraksi
 • nuoret yrittäjät ja heidän yrittäjyyden tukeminen kuten palkkaustuki työntekijän palkkaamiseen
 • yrittäjien ja kunnan yhteistyön sekä vuorovaikutuksen lisääminen 
 • yrittäjyyden  vaikuttavuusarviointia kunnan elinvoiman vahvistamiseksi

Lue lisää täältä:

https://www.yrittajat.fi/

https://www.yrittajat.fi/pohjois-pohjanmaan-yrittajat

Seniorit

 • Kokonaisvaltaista huolenpitoa ja hoivaa kotihoitoon
 • moniulotteista palvelua kotihoitoon hoitosuunnitelman mukaisesti 
 • kartoitetaan  avustajan tarve, siivouspalveluntarve, hoitotarve, harrastusmahdollisuudet
 • ikäihmisten palvelutarjottimen hyödyntäminen 
 • saumatonta yhteistyötä ja viestintää eri toimijoiden kesken, jossa asiakas keskiössä ja asiakkaan tarpeet huomioidaan sekä asiakasta kuunnellaan
 • tavoitteena hyvä elämä ja oman elämän hallinta

Lue lisää täältä:

http://www.senioriliike.fi/

Lue lisä Oulun Kokoomuksen vaalitavoitteista täältä:

Kaikille hyvä Oulu tehdään yhdessä – Kokoomuksen tavoitteet