Blogikirjoitukset

Liikunnan iloa ja liikuntakoulutus Ouluun

Posted on

Liikunta on meille monelle elämäntapa ja mukava harrastus, joka antaa meille elämyksiä, kokemuksia sekä hyvää oloa. Liikunnan, kuten hyötyliikunnan avulla, monet ihmiset saavat voimavaroja päivittäiseen arkeen ja jaksamiseen. Sen voi aloittaa varhaisella iällä tai varttuneempanakin. Pääasia on, että liikkuu ja liike on lääkettä koko keholle. Liikuntaa tuottaa meille fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia läpi elämän.…

Blogikirjoitukset

Me yhdessä – iloa elämään

Posted on

Lahden MM-hiihdot 2017 ovat onnellisesti ohi ja oli ilo olla mukana kannustamassa suomalaista hiihtoa paikan päällä. Hiihtäjien yhteen hiileen puhaltaminen ja yhdessä tekeminen näkyi sekä menestyksessä että iloisten onnistumisten kautta kotiyleisön edessä. Me suomalaiset saimme loistavan mahdollisuuden kannustaa urheilijoita menestykseen sekä näin unohtaa menneet taakat ja katsoa tulevaisuuteen. Tämä on toivottavasti tavoite meillä kaikilla, kohti…

Blogikirjoitukset

Myrskyn keskipisteessä auttaa hyvä itsetunto

Posted on

Takanani on mielenkiintoinen syksy valtuutettuna. Siirtyminen syyskuussa Kokoomukseen on ollut mediassa näkyvillä ja ihmisten puheissa harva se viikko. On rohkeutta tehdä valintoja, jos et ole tyytyväinen etkä saa asiaan kuuluvaa arvostusta omalle osaamiselle ja kokemukselle. Vähättely, osaamisen aliarvioiminen ja luottamuspaikan menettäminen ovat asioita, joita pohdin koko tämän valtuutuustokauden ajan ja etenkin viime keväästä alkaen. Nyt…

Blogikirjoitukset

Byrokratian päivänkakkara- fysioterapiapalvelujen kilpailutus

Posted on

Oulun kaupungilla päättyi 9.5.2016 fysioterapiapalvelujen tarjouspyyntö lääkinnällisen kuntoutuksen ja rintamaveteraanien fysioterapiapalveluista ostopalveluina. Tarjouspyynnön avulla hyvinvointilautakunta hankkii palveluja puitesopimukseen perustuen täydentämään Oulun kaupungin omaa palvelutuotantoa perusterveydenhuollon järjestämisvastuulle kuuluville asiakkaille. Asiakaskunta muodostuu henkilöistä, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut. Lisäksi palvelut perustuvat asiakaskohtaisiin kuntoutuslähetteisiin tai – suunnitelmiin. Tarjouspyynnön kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, aikuisväestö ja…

Blogikirjoitukset

Vastuullisuus älykkäästi päätöksenteossa

Posted on

Oulun kaupungin valtuusto käsitteli kiinteistöverojen ja yllättäen myös tuloverojen korottamista kokouksessaan 31.10.2016. Vastuullisessa ja luottamuksellisessa päätöksenteossa neuvotteluja käytiin etukäteen koko syksyn ajan puolueiden sisällä ja ryhmien kesken. Kaupunginhallituksen esityksen pohjalta asiat tuotiin valtuustoon päätettäviksi demokraattisen äänestysprosessin mukaisesti. Valtuutetut voivat valtuustossa toki tuoda esille uusia asioita, kuten viime valtuustossa kävi. Talouden tasapainottamiseen otettiinkin tuloveroprosentin korotus kiinteistöveron sijaan. Tämä on lainsäädännön mukaista, mutta voidaan…

Blogikirjoitukset

MAKSUTTOMAT LIUKUESTEET JALKINEISIIN KAIKILLE VUONNA 2016 TÄYTTÄVILLE 75-VUOTIAILLE JA VANHEMMILLE OULULAISILLE SENIOREILLE

Posted on

Liukuesteet ja tasapainoharjoitteluun liittyvät kotihoito-ohjeet ennaltaehkäisevät kaatumisia, estävät inhimillistä kärsimystä sekä toimintakyvyn alentumista. Samalla ennaltaehkäistään tulevien liukkaiden kelien mahdollisia lonkka- ja rannemurtumia ja siitä aiheutuvia lonkka- ja rannemurtumien leikkauksia sekä leikkauksista aiheutuvia sairaudenhoitokuluja. Esitän, että tänä vuonna täyttävät 75- vuotiaat seniorit ja sitä vanhemmat saavat tarpeen määrittelyn ja arvioinnin mukaan maksuttomat liukuesteet jalkineisiin. Maarit Sihvonen…

Blogikirjoitukset

VIRALLISTEN KOIRIEN UIMARANTOJEN PERUSTAMINEN KOKO OULUN ALUEELLE

Posted on

Koiralla on havaittu olevan suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille muun muassa stressin vähenemiseen, verenpaineen alenemiseen ja yksinäisyyden ehkäisyyn. Koiraharrastus on myös ihmisiä yhdistävä sosiaalinen harrastus. Oulussa on tehty opinnäytetyönä Oulun kaupungin koirapalvelujen kehittäminen 2014–2039 Yhdyskunta – ja ympäristöpalveluiden toimesta. Oulussa oli 18 242 koiraa vuonna 2014 ja ennuste vuodelle 2030 on 23 411 koiraa. Koira-aitauksien olemassa…