Liikunnan iloa ja liikuntakoulutus Ouluun

Posted on Posted in Blogikirjoitukset

Liikunta on meille monelle elämäntapa ja mukava harrastus, joka antaa meille elämyksiä, kokemuksia sekä hyvää oloa. Liikunnan, kuten hyötyliikunnan avulla, monet ihmiset saavat voimavaroja päivittäiseen arkeen ja jaksamiseen. Sen voi aloittaa varhaisella iällä tai varttuneempanakin. Pääasia on, että liikkuu ja liike on lääkettä koko keholle.

Liikuntaa tuottaa meille fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia läpi elämän. Sen avulla vahvistetaan itsetuntoa ja luodaan hyviä sosiaalisia verkostoja.  Lisäksi se on tehokas tapa hoitaa terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä hoitaa jo olemassa olevia sairauksia. Kaikki eivät halua kuulua seuraan, vaan liikkua voi monella eri tapaan yksin tai hyvässä seurassa.

Nostan esille liikuntakoulutuksen lisäämisen Oulussa. Meillä on nuorten maakunta ja he ovat kiinnostuneita oman paikkakunnan koulutusmahdollisuuksista. Nyt on aika nostaa esille liikunnanohjaajan koulutuksen (AMK-tasoisen) saaminen Ouluun. Meillä on laadukkaan koulutuksen toteuttamiseen loistavat resurssit ja liikuntapaikat. Tarvitaan vaan yhteistä tahtoa ja asennetta ajaa tätä koulutusta Ouluun. Avainasemassa olemme me liikunnan ihmiset ja ennen kaikkea tulevat päättäjät, jotka ymmärtävät liikunnan merkityksen meidän kaikkien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Useammat tutkimukset osoittavan liikunnan tärkeyden ja tulevaisuudessa sen merkitys lisääntyy. Hyvällä koulutuksella, liikuntapaikkasuunnittelulla, esteettisellä rakentamisella ja monipuolisella yhteistyöllä luodaan tulevaisuudessa toimivia kokonaisuuksia liikunnan parissa. Myös muut asuinkuntaan liittyvät tekijät kuten monipuoliset ja turvalliset liikunta-, kävely- ja pyöräilyreitit sekä upeat luontoliikuntareitit luovat meille kaikille mahdollisuuden omatoimiseen ja tasa-arvoiseen liikunnan harrastamiseen.